O mně

Jsem absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně (Ing.) a Fakulty práva Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.). Státní rigorózní zkoušku (JUDr.) jsem absolvoval na Fakultě práva Univerzity Karlovy v Praze.

Dvacet let jsem se podílel na řízení velkých výrobních společností s ročním obratem dosahujícím až jednotky miliard Kč. Z toho více než 11 let jako generální či výkonný ředitel (CEO) a 7 let i jako místopředseda představenstva. Dnes jsem právník – manažer, který propojuje svou bývalou dlouholetou profesní zkušenost s řízením obchodních společností a získané technické vzdělání se svou současnou právní praxí, zvláště pak v oblasti korporátního, závazkového, insolvenčního a finančního práva. V současnosti vedu rožnovskou pobočku advokátní kanceláře KubicaPartners s.r.o. se sídlem Ó. Lysohorského 702, Frýdek-Místek.

Dlouholetá znalost podnikatelského prostředí mi umožňuje efektivně nastavovat smluvní podmínky dodavatelsko-odběratelských vztahů a tak eliminovat rizika z nesplacených dluhů, popřípadě umožnit efektivní výkon jejich vymáhání.  Stejně tak výše uvedené platí pro agendu pracovně-právních vztahů, finančního (daňového) a insolvenčního práva. Jako zkušený (krizový) manažer – právník poskytuji poradenství při podnikání a řízení podniků v oblastech restrukturalizace a racionalizace řídících mechanizmů firmy a optimalizace (urovnávání) komplikovaných obchodních závazkových vztahů.

Právní praxe v advokátní kanceláři mou výše uvedenou zkušenost doplňuje o širokou agendu občansko-právních záležitostí, jako jsou např. smlouvy (dar, koupě, nájem…), rozvody, vypořádání společného jmění manželů, sousedské vztahy (např. věcná břemena) a agendu insolvenční, zvláště pak oddlužení fyzických osob podnikajících i nepodnikajících.