Služby

Poradíme, pomůžeme, sepíšeme a za Vás vyřídíme nejen tyto záležitosti:

Smluvní agenda

 • koupě, dar, zápisy do katastru nemovitostí
 • nájem, pacht
 • smlouva o dílo
 • nároky z vad zboží či díla

Ostatní občansko – právní záležitosti

 • rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů)
 • sousedské vztahy (věcná břemena)
 • dědictví

Právní poradenství v podnikání a řízení podniků

 • vymáhání pohledávek (upomínky, návrhy, platební rozkazy …)
 • tvorba a revize dodavatelsko – odběratelských smluv
 • pracovně – právní agenda, 
 • daňové řízení
 • řízení valných hromad
 • sepis insolvenčních návrhů (konkurs, reorganizace)
 • mimoprávní poradenství v podnikání (optimalizace a racionalizace firemních procesů)

Insolvence

Zastupování

 • před úřady
 • v dědickém řízení
 • v soudním řízení

Právní služby jsou oceňovány dle povahy a složitosti věci přednostně dohodou, jinak dle advokátního tarifu. Prvotní konzultace – cca 10 až 15 minut zdarma.