Oddlužení

Sepisujeme návrhy na oddlužení fyzických osob podnikajících i nepodnikajících. Osoby, které mohou využít oddlužení, musí však splnit současně několik požadavků.

  • poctivý záměr
  • schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele
  • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení
  • nemít kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech jí nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být její návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměla vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět).
  • Již není podmínkou pro povolení oddlužení předpoklad, že dlužník zaplatí nejméně 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Neznamená to však, že dlužníkovi bude schváleno oddlužení, když nebude schopen zaplatit nic: musí dokázat platit činnost insolvenčního správce a stejnou částku i věřitelům a také výživné a cenu za sepis návrhu na povolení oddlužení.