Advokátní kancelář

This image has an empty alt attribute; its file name is Logo-Kubica-page0001-300x55.jpg

Advokátní kancelář se sídlem Ó. Lysohorského 702, Frýdek Místek působí na území celé České republiky, především v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Poskytuje právní služby pro domácí a zahraniční společnosti i soukromé osoby v jazyce anglickém, německém, francouzském, polském, maďarském, slovenském a ruském, popř. ukrajinském

Tým advokátní kanceláře tvoří 12 právníků (z toho 8 advokátů) a 7 odborných specialistů či asistentů. Větší množství právníků a spolupráce s dalšími externími poradci umožňuje klientům využívat výhod jak jejich právní specializace, tak i vzájemné zastupitelnosti a týmové spolupráce.

KubicaPartners s.r.o.