Vymáhání nesplacených dluhů

… to, že máte pohledávky za svými dlužníky a nemůžete je přimět k úhradě dluhu je stresující věc, která může vyústit až ve Vaši druhotnou platební neschopnost, od které již není daleko k insolvenci.

Právě znalost pohledu obou stran věřitelsko-dlužnického vztahu a jejich způsobu argumentace, je tím nejefektivnější nástrojem ke správné formulaci výzvy nebo dohody o narovnání či o splátkách, která může přinést rychlé a mimosoudní řešení této nechtěné situace.